Salvador Galmés

ENSENYAMENT DE LA LITERATURA I TECNOLOGIES DIGITALS


UNITAT DIDÀCTICA:

SALVADOR GALMÉS: UN ESCRIPTOR DINS ELS MARGES

OBJECTIUS
 • Conèixer la vida i l'obra de Salvador Galmés.
 • Conèixer i analitzar les diferents facetes de l'obra de Salvador Galmés.
 • Contextualitar l'obra de Salvador Galmés dins la literatura mallorquina i catalana.
 • Relacionar l'obra de Salvador Galmés amb els corrents narratius europeus contemporanis.
 • Descobrir i gaudir dels valors estètics de la narrativa de Salvador Galmés.
NIVELL EDUCATIU
 • Salvador Galmés se sol incloure dins el període del Modernisme, i tot i que no figura en el llistat d'autors a estudiar, segons el currículum oficial de 2n de batxillerat de les Illes Balears (alguns llibres de text, però, l'inclouen dins aquest moviment, per bé que l'atenció que l'hi dediquen és d'allò més escadussera), es considera pertinent que, almenys els alumnes de les Illes, sàpiguen qui va ser i què va escriure.  La present unitat didàctica es destinarà, doncs, a alumnes de 2n de batxillerat.
TEMPORITZACIÓ


 • És prou sabut que el factor temps és un handicap rellevant a 2n de batxillerat. A la pràctica és una heroïcitat poder fer al cent per cent el temari oficial. Per això, es preveu que es dediquin tan sols dues sessions, dues hores, a la unitat didàctica. Un temps certament insuficient.

GUIÓ DE CONTINGUTS

 • Com a introducció es passaran algunes opinions de crítics i estudiosos sobre l'obra de Salvador Galmés per descobrir-ne la vàlua literària.
 • Exposició dels trets biogràfics essencials de Salvador Galmés.
 • Exposició de l'obra literària. Es farà un breu contextualització de l'obra dins el conjunt global de la literatura mallorquina i catalana. I l'anàlisi de l'obra literària de Salvador Galmés (es farà només una breu referència la remarcable faceta d'estudiós i editor de l'obra de Ramon Llull).
 • Lectura i comentari de la narració "La dida", sobre la qual els alumnes n'hauran de fer un treball.
LLISTAT DE RECURSOS EMPRATS

BIBLIOGRAFIA

– CASTELLANOS, Jordi. "La novel·la modernista", A: RIQUER, Martí; COMAS, Antoni; MOLAS, Joaquim. Història de la literatura catalana. Vol. 9. Barcelona: Ed. Ariel, 1986, p. 481-578.
– LLOMPART, Josep M. . "Sobre la narrativa de Salvador Galmés". A: La narrativa a les Illes Balears. Palma de Mallorca: Ed. Moll (Biblioteca Raixa, 148), 1992, p. 77-93.
- "Dos escriptors naturalistes: Joan Rosselló de Son Forteza i Salvador Galmés". A: La literatura moderna a les Balears. Palma de Mallorca: Ed. Moll (Els Treballs i els Dies, 2), 1964, p. 114-121.
– LLOMPART MORAGUES, Gabriel; MULET GUTIÉRREZ, Maria Josep; RAMIS PUIG-GROS, Andreu. Mallorca: Imatge fotogràfica i etnogràfia. L'arxiu de Josep Pons Frau. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma, 1991.
– MOLL, Francesc de B. "Qui era Mossèn Salvador Galmés". A: L'home per la paraula. Palma de Mallorca: Ed. Moll (Raixa, 100), 1974, p. 159-162.
– "Pròleg". A: Salvador Galmés. La dida i altres narracions. Palma de Mallorca: Ed. Moll (Biblioteca Raixa, 108), 1976, p. 7-13.
– PONS I PONS, Damià. "El Modernisme a Mallorca". A: Entre l'afirmació individualista i la desfeta col·lectiva (Escriptors i idees a la Mallorca del primer terç del segle XX). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat/Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 17), 2002, p. 11-39.
– ROSSELLÓ BOVER, Pere. L'obra de Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951). Montserrat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Scripta et Documenta, 34), 1988.
_ "Els paisatges humans de Salvador Galmés". A: La narrativa i la prosa a Mallorca a l'inici del segle XX. Barcelona: Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, p. 155-182.
– "Estudi introductori". A: Salvador Galmés. Flor de card. Contarella (1891-1899). Palma de Mallorca: Ed. Moll (Raixa, 132), 1983, p. 7-30.
– "Introducció". A: Salvador Galmés. Narracions. Palma de Mallorca: Hora Nova, S.A., 2005, p. 5-14.
– VIDAL ALCOVER, Jaume. "La prosa noucentista". A: Síntesi d'Història de la Literatura Catalana. Vol. 2. Barcelona: Ed. La Magrana (Els Orígens, 5), 1980, p. 75-92.

PÀGINES WEB

– http://lletra.uoc.edu/
– http://www.hudaweb.com/
– http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquipèdia_en_català
– http://www.escriptors.cat/
– http://books.google.cat/
– http://maps.google.es/
– http://www.enciclopedia.cat/
– http://www.vilaweb.cat/
– http://www.youtube.com/
– http://www.xtec.cat/

L'obra literària
Biografia